Windturbine Sint-Gillis-Waas

 

Mega Windy CVBA stelt graag project Sint-Gillis-Waas aan u voor.

Ten zuiden van de E34 te Sint-Gillis-Waas – Vrasene staan reeds enkele jaren 7 windturbines (4 van Fortech en 3 van Engie-Electrabel). Mega Windy wenst deze lijn naar het westen uit te breiden met één turbine.

In het kader van de "Plan-MER PRUP Kluizenmolen Sint-Gillis-Waas" werd door Grontmij in deze zone een mogelijkheid voor 3 bijkomende windturbines voorzien. Dit plan bleek echter te ambitieus, vermits de onderlinge afstand tussen de turbines slechts 320m bedroeg, en de meest westelijke turbine op circa 150m van de dichtstbijzijnde woning zou komen. We hebben samen met WindKracht Vlaanderen de mogelijkheid onderzocht om 2 bijkomende turbines (met een onderlinge afstand van +/- 500m) te installeren, maar ook deze optie werd niet weerhouden, vermits de meest westelijke turbine tijdens de nacht tot max 96 dB(A) zou moeten worden gereduceerd. Dit is niet economisch haalbaar met de huidige windturbines, zodat besloten werd slechts één bijkomende turbine te plaatsen.

Windturbine Sint-Gillis-Waas

Type windmolen

 • Vermogen: max. 3,4 MW
 • Rotordiameter: max. 104m
 • Tiphoogte: max. 170m

Vermijden van vervuilende emissies

 • 4.200 ton CO2 per jaar (klimaat)
 • 20 ton SO2 per jaar (zure regen)
 • 9 ton NOx per jaar (zure regen)
 • 4 ton fijn stof per jaar (aandoeningen luchtwegen)
Windturbine Sint-Gillis-Waas
 • Locatie: Sint-Gillis-Waas
 • Aantal Turbines: 1
 • Aantal huishoudens: 2000
 • Geïnstalleerd vermogen: 7000 MWh/jaar
 • Start van de productie: 2020