milieuvriendelijke energieproductie

  • Geen CO2 uitstoot
  • Wind is een onuitputtelijke energiebron
  • Vermindert afhankelijkheid van olie

Alles over windenergie

initiatief door lokale ondernemers

  • Lokaal aanspreekpunt
  • Respect voor omwonenden
  • Herbruikbare energie voor iedereen

Contacteer ons

Uw lokale partner in windenergie

Wij zijn vijf ondernemers uit Kalmthout , weliswaar werkzaam in verschillende bedrijfssectoren, maar eensgezind om mee te werken aan de doelstelling: het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen en kernenergie te vervangen door hernieuwbare energie.

Zoals onze bedrijfsnaam MEGA-WINDY laat vermoeden kozen wij resoluut voor energie uit wind! Wij "opereren" ons eerste windturbine park te Essen-Kalmthout.

Vanuit de overtuiging dat energie voorziening zonder luchtvervuiling en zonder uitputting van de natuurlijke rijkdommen de verantwoorde keuze is voor de toekomst, willen wij op geschikte locaties nieuwe windenergie projecten verwezenlijken.