Windturbinepark Stabroek-Ekeren

De vergunningsaanvraag voor dit project werd ingetrokken.

Mega Windy CVBA en Wind+BVBA stellen graag windpark Stabroek-Ekeren aan u voor.

Als lokale windenergieproducent (gevestigd in KALMTHOUT) is Mega Windy CVBA reeds enkele jaren op zoek naar een geschikte locatie voor windturbines in Stabroek. Onze aandacht werd destijds getrokken door de Ettenhovense Polder, ten oosten van de A12 (In het havengebied te westen van de A12, heeft Vleemo het alleenrecht voor oprichting en uitbating van windturbines). Na diverse gesprekken met ruimtelijke ordening en natuur en bos, bleek het plaatsen van windturbines in het grootste deel van deze polder onmogelijk.

  • Op gebied van natuur is dit een compensatiegebied voor teloorgegane natuurgebieden in de haven.
  • Op gebied van Ruimtelijke Ordening is dit een zogenaamde ‘ankerplaats’. Grote delen van het landschap zijn beschermd als ‘bouwvrij agrarisch gebied’.
Windturbinepark Stabroek-Ekeren

De locatie die nog overblijft is de oostelijke punt van de polder tussen Dijkstraat en Leugenberg. Na verschillende onderzoeken en studies hebben Mega Windy CVBA en Wind+ een gezamelijk voorstel gemaakt om in deze zone 3 windturbines te plaatsen (2 in Stabroek en 1 in Ekeren). De 3 windturbines zullen elektriciteit opwekken voor ca 4.500 gezinnen in Stabroek en Ekeren.

 

Windturbinepark Stabroek-Ekeren