Windturbinepark Loenhout-Brecht

 

Mega Windy CVBA en EDF-Luminus stellen graag windpark Loenhout-Brecht aan u voor.

Mega Windy CVBA heeft reeds in 2014 een eerste keer een vergunningsaanvraag ingediend voor windturbines langs de E19 te Loenhout. Er werd toen voorgesteld een tweede lijn van 3 windturbines te vormen, achter de reeds bestaande turbines van Aspiravi. Het betrof 2 turbines in Loenhout, en de meest noordelijke in Hoogstraten.

Na overleg met de betrokken overheden, werd besloten de vergunningsaanvraag terug te trekken, om een nieuwe aanvraag voor te bereiden, rekening houdend met de adviezen/wensen van deze overheden. Een belangrijke vraag was om de volledige zone in kaart te brengen, en na te gaan hoe de volledige tweede lijn zou kunnen worden ingevuld. We hebben dan bijkomdende locaties gezocht, en zijn daarbij ook EDF-Luminus tegengekomen, die ook reeds bezig waren met de ontwikkeling van een bijkomende lijn. We hebben daarom beslist om samen deze zone optimaal in te vullen.

Deze samenwerking heeft geresulteerd in een nieuw plan, waarbij we te Loenhout-Brecht 6 bijkomende turbines wensen te plaatsen. De meest noordelijke turbine (grondgebied Hoogstraten) hebben we geschrapt, omwille van argumenten ivm natuur. Anderzijds hebben we in het zuiden de zone uitgebreid naar Brecht, zodat we daar 4 bijkomende turbines hebben getekend, tov de aanvraag in 2014.

Gedurende ruim 2 jaar werden bijkomende onderzoeken en studies verricht (vooral op het gebied van natuur) en momenteel zijn we zover dat deze onderzoeken hebben geleid tot een concreet voorstel.

Windturbinepark Loenhout-Brecht
Download de presentatie (2288KB)

Participeren in dit project

Indien we een vergunning krijgen voor de bouw van deze turbines, bieden we de mogelijkheid om mee te investeren in dit park. Participatie kan echter pas, nadat er een bouw- en milieuvergunning zijn afgeleverd.

We streven naar een rendement tussen de 4 en 4,5%.

Het maximum bedrag per participant zal vermoedelijk € 4750,- bedragen, vermits in een erkende CVBA een vrijstelling van roerende voorheffing geldt, wanneer het uitgekeerde dividend niet hoger is dan € 190,-.

Windturbinepark Loenhout-Brecht