WindMee CVBA, coöperatieve voor hernieuwbare energie

Mega Windy wil burgers de mogelijkheid bieden om mee te investeren in haar hernieuwbare energieprojecten. Om deze participatie mogelijk te maken werd er een de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) opgericht, namelijk WindMee CVBA. Met WindMee CVBA wil Mega Windy een coöperatief kapitaal ophalen dat wordt geïnvesteerd in hernieuwbare energieprojecten. WindMee CVBA heeft tevens als doel de publieke opinie te sensibiliseren rond, en promotie te maken voor, hernieuwbare energie.

Download de oprichtingsakte van Wind-Mee (76KB)

Participeren in hernieuwbare energieprojecten via een erkende coöperatieve vennootschap biedt de burger tal van voordelen :

 • een interessante return en een beperkt risico
 • een stabiel, jaarlijks uitgekeerd dividend
 • één aandeel kost €250
 • een gunstig belastingregime
  (vrij van roerende voorheffing voor particulieren tot € 190 per coöperant (2017))

Bent u geïnteresseerd ?  Schrijf hier in

De juiste keuze voor windenergie

 • Een onbetwistbare ervaring
 • Respect voor de omwonenden
 • Nauwkeurig geselecteerde sites
 • Inbreng know-how van derden
 • Turnkey projecten van A tot Z
 • Continue opvolging
 • Lokaal aanspreekpunt